Αγαπητοί φίλοι, 

Σύμφωνα με το ά. 396 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α 5/17.1.2018), οι υπηρεσίες του ΨΝΑ – ΔΑΦΝΙ θα πρέπει μέχρι 17-3-2018 να κάνουν απογραφή για τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Νοσοκομείο και να την υποβάλλουν στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή».

Προς την κατεύθυνση αυτή σας συμβουλεύω όλους όσους περιλαμβάνεστε στις αποφάσεις 952/2017, 1338/2017, 878/2017, 879/2017 και 1427/2017 Ειρηνοδικείου Αθηνών, αλλά και όσοι έχετε πάρει βεβαίωση ότι τα καθήκοντά σας εκπληρώνονται σε περιβάλλον επικίνδυνο και ανθυγιεινό (και συμπεριλαμβάνεστε σε αγωγή η οποία εκκρεμεί προς έκδοση απόφασης), να υποβάλετε τη συνημμένη αίτηση στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 17-3-2018.

Παρακαλείσθε όπως ειδοποιήσετε όλους τους συναδέλφους σας που αφορά η παρούσα ενημέρωση.

Μετά τιμής,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Λ. Αλεξανδρας 126 , 1ος όροφος (απεναντι απο τον Αρειο Παγο) ΤΚ 114 71 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. Κέντρο: 2106412185 - FAX: 2106412188 - Κινητό: 6972028037 - E-MAIL: vnlaw@otenet.gr