«ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΕΤΗΔΕ (παραπομπή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάρου).

Μη δυνατή η μονομερής μείωση μισθών των εργαζομένων μετά την λήξη της ισχύος των Σ.Σ.Ε.

Προς το Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων Ψ.Ν.Α. και κάθε ενδιαφερόμενο-η.

 

Αθήνα, 4/4/2014

 

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ».

Παραθέτουμε το νέο νόμο για το νέο κύμα διαθεσιμότητας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όσοι υπάλληλοι επιθυμούν να προσβάλλουν την απόφαση περί θέσεώς τους σε διαθεσιμότητα, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν εμπρόθεσμα αίτηση ακύρωσης στο οικείο Διοικητικό Εφετείο ή αγωγή στο αρμόδιο Πρωτοδικείο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, καλέστε στο γραφείο μας.

 

Εκ της διευθύνσεως

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103).

Αντισυνταγματικό στο σύνολό του έκρινε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το νόμο 4014/2011 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και τακτοποίησης των αυθαιρέτων, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών.

Λ. Αλεξανδρας 126 , 1ος όροφος (απεναντι απο τον Αρειο Παγο) ΤΚ 114 71 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. Κέντρο: 2106412185 - FAX: 2106412188 - Κινητό: 6972028037 - E-MAIL: vnlaw@otenet.gr